Informasi IT

Pihak Pusat Teknologi Maklumat (PTM) telah membangunkan satu laman khusus untuk staf-staf dan pelajar-pelajar UTHM untuk mendapatkan informasi berkenaan penggunaan ICT dan kemudahan yang disediakan kepada anda. Anda digalakkan untuk melihat laman tersebut untuk mendapatkan garis panduan yang telah disediakan.