Penafian /Pematuhan Penggunaan emel UTHM.
Penafian /Pematuhan perkhidmatan dan penggunaan emel Google for higher education oleh Google adalah terpakai untuk semua staf UTHM dan diguna bersama dengan garispanduan, pekeliling dan undang-undang pihak Kerajaan Malaysia yang sedang berkuatkuasa untuk penggunaan emel elektronik dan internet. Oleh itu semua staf adalah tertakluk kepada undang-undang dan boleh didakwa sekiranya melakukan pelanggaran kepada undang-undang tersebut.
 
  i.Penafian, terma dan syarat oleh Google
https://policies.google.com/terms?hl=en#toc-warranties-disclaimers
  ii.Pekeliling kemajuan pentadbiran awam
Garispanduan mengenai tatacara penggunaan internet dan mel elektronik di agensi-agensi kerajaan.
  iii.Surat arahan oleh ketua pengarah MAMPU
Langkah-langkah pemantapan perlaksanaan sistem mel elektronik di agensi-agensi kerajaan.
  iv.Surat arahan oleh ketua pengarah MAMPU
Pemantapan penggunaan dan pengurusan emel di agensi-agensi kerajaan.
  v. Makluman dari Jabatan Perkhidmatan Awam
Kesalahan mendedahkan /membocorkan dokumen/maklumat terperingkat kerajaan
  vi.Polisi Keselamatan Dan Etika Pengguna ICT UTHM.
(perkara 12.0 Keselamatan Rangkaian Dan Komunikasi / Pengurusan Keselamatan Komunikasi - 12.3 Mesej Elektronik )
   
* Peringatan! Pihak Google (pasti) dan admin domain uthm.edu.my (jika diperlukan atau diarahkan oleh pihak berkuasa) boleh melihat dan membaca isi kandungan gmail (terima dan hantar) dan dokumen-dokumen serta fail-fail yang anda letakkan di G-suite dan Google Cloud Storage. Semua staf adalah bertanggungjawab atas semua perkara yang ditulis, dihantar, disimpan dan dikongsi melalui perkhidmatan cloud oleh pihak ketiga seperti Google ini.
  - Klik untuk membaca 'Data Transparency' Google
  - Klik untuk membaca 'G Suite for Education (Online) Agreement' Google
** Pihak PTM tidak dapat memberikan jaminan bahawa proses pemindahan emel dari Zimbra akan 100% berjaya.